Phần mềm CRM bất động sản NextX giúp quản lý thông tin khách hàng, quản lý tương tác với khách hàng tiềm năng và hiện tại, quản lý giao dịch bất động sản và quản lý hoạt động tiếp thị. Dưới đây là một số tính năng chính và lợi ích của phần mềm CRM NextX dành cho ngành bất động sản:

  • Phần mềm CRM cho bất động sản giúp tổ chức lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử tương tác, thông tin về nhu cầu bất động sản và thông tin liên hệ, giúp nhân viên bất động sản nắm rõ thông tin và tư vấn tốt hơn.
  • Phần mềm NextX, cung cấp tích hợp email để giao tiếp với khách hàng một cách thông minh, ghi chú tương tác với khách hàng giúp theo dõi và duy trì tương tác hiệu quả.
  • Hỗ trợ quản lý quá trình bán và mua bất động sản, từ giai đoạn tìm kiếm đến đàm phán, ký hợp đồng và quản lý thủ tục pháp lý.
  • Phân loại danh sách tiềm năng và khách hàng để tạo ra chiến lược tiếp thị và giao dịch hiệu quả hơn.
  • Cung cấp các báo cáo về hiệu suất kinh doanh, tiến độ giao dịch, và phân tích thông tin để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.

Phần mềm CRM dành cho ngành bất động sản mang lại nhiều lợi ích, từ việc cải thiện quản lý khách hàng, tăng cường tương tác, đến tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh và tiếp thị. Ngoài ra việc sử dụng phần mềm quản lí dự án cũng một phần nào đó giúp quản lí dự án bất động sản một cách đơn giản và hiệu quả.