Bán Đất nền trong khu công nghiệp sông công II Thái Nguyên, quy mô 630ha
  • Giá từ 7.5tr/m2. Sổ 50 năm.
  • Diện tích các lô: từ 106m2 – 130m2
  • Liên hệ: 0976.567.755

THÔNG TIN DỰ ÁN

Hiện tại 4 doanh nghiệp đầu tư vào đất nền khu công nghiệp Sông Công 2 và tiếp tục đàm phán với 5 tập đoàn kinh tế có dự án đầu tư vào KCN với quy mô vốn đăng ký gần 1 tỷ USD.

Dự kiến nộp ngân sách 900-1.000 tỷ/năm

Về hiệu quả của dự án đến nay, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đã vận động thu hút được 4 doanh nghiệp đầu tư vào KCN Sông Công II và đang tiếp tục đàm phán với 5 tập đoàn kinh tế có dự án đầu tư vào KCN với quy mô vốn đăng ký gần 1 tỷ USD.

Dự kiến khi lấp đầy, khu công nghiệp Sông Công 2 sẽ thu hút vốn đầu tư quy đổi gần 1,5 tỷ USD, khi các dự án này đi vào hoạt động sẽ tạo kim ngạch xuất khẩu 2 tỷ USD, nhập khẩu 1,6 tỷ USD, tạo việc làm cho 20.000 lao động.

Xây dựng khu tái định cư đúng tiến độ

Dự án Khu tái định cư phục vụ GPMB KCN Sông Công II với mục tiêu xây dựng khu tái định cư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phục vụ mục đích tái định cư cho các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng, dự án đường 36m kết nối QL.3 với Khu công nghiệp Sông Công II và tái định cư tại chỗ.

Quy mô dự án 21,74 ha, bao gồm các hạng mục: San lấp mặt bằng; xây dựng đường giao thông, bến bãi; hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, cấp nước sạch và nước chữa cháy, cấp điện, cây xanh.

Khu công nghiệp Sông công II đã được phê duyệt tại quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Cơ sở pháp lý :

Khu công nghiệp Sông công II đã được phê duyệt tại quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Vị trí :

Phía bắc xã Tân Quang thị xã Sông Công ( thuộc xóm Bài lài, xóm Tân Mỹ)
  • Phía Bắc: giáp xã Tích Lương thành Phố Thái Nguyên.
  • Phía Đông: Giáp đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (cách 100m).
  • Phía Nam: giáp rưộng và khu dân cư xóm Bài Lài xã Tân Quang.
  • Phía Tây: giáp ruộng và khu dân cư xóm Tân mỹ xã Tân Quang.

Tính chất, hạ tầng :

– Tính chất ngành nghề: các ngành đi-ê-zen, y cụ, phụ tùng, chế biến nông sản thực phẩm, vật liệu xây dựng, may mặc điện tử…

– Nguồn cung cấp điện: Có đường dây 220, 110KV và 35 KV đi sát KCN

– Nguồng cung cấp nước: Theo hệ thống cấp nước từ Nhà máy tích lương dọc Quốc lộ số 3 điểm đấu nối tại Nhà máy nước Tích Lương cự ly từ 2.000 đến 2500 m .

Giá cho thuê đất :

– Theo quy định của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Quy trình thủ tục liên quan đến đầu tư vào KCN Sông Công :

– Địa chỉ duy nhất các Nhà đầu tư cần liên hệ là Ban quản lý các KCN Thái Nguyên. Ban quản lý các KCN Thái Nguyên là đầu mối về hình thành dự án, tiếp nhận hồ sơ dự án, thẩm định dự án, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư trong nước và cấp giấy phép đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài vào KCN.

– Đối với dự án đầu tư trong nước: trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý các KCN Thái Nguyên sẽ cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư nước ngoài do Ban quản lý các KCN Thái Nguyên cấp Giấy phép đầu tư theo uỷ quyền:

– Đối với các dự án thuộc diện đăng ký cấp Giấy phép đầu tư: trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý sẽ xem xét hồ sơ dự án và cấp Giấy phép đầu tư.

– Đối với dự án thuộc diện thẩm định cấp giấy phép đầu tư trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý sẽ tiến hành thẩm định và cấp Giấy phép đầu tư.

– Đối với dự án không thuộc diện, Bạn quản lý được uỷ quyền cấp Giấy phép đầu tư: Ban quản lý sẽ gửi hồ sơ dự án về Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, cấp Giấy phép đầu tư.

Chính sách ưu đãi vào KCN Sông Công :

– Tỉnh Thái Nguyên đặc biệt khuyến khích và ưu đãi các Nhà đầu tư vào KCN Sông Công. Ngoài các ưu đãi của nhà nước, tỉnh Thái Nguyên còn ưu đãi cho các nhà đầu tư vào KCN Sông Công theo quyết định số: 3296/2000/QĐ-UB của UBND tỉnh.

– Những điều kiện được ưu đãi đầu tư: Dự án lấp đầy 30 ha đất Công nghiệp đầu tiên, xuất khẩu 50% sản phẩm trở lên, dự án sản xuất hàng hoá từ nguồn nguyên liệu địa phương, dự án trả trước trên 90% tiền thuê lại đất và phí sử dụng hạ tầng, dự án sử dụng trên 100 lao động địa phương.

– Nếu dự án đáp ứng được đủ 5 điều kiện ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi tối đa 50 % tiền thuê lại đất trong 4 năm và miễn phí sử dụng hạ tầng trong 7 năm.

– Được hỗ trợ kinh phí đào tạo nếu sử dụng lao động địa phương với mức 1.750.000 VNĐ/người lao động.

– Được hỗ trợ kinh phí di chuyển và chậm nộp thuế đối với các doanh nghiệp di dời vào KCN.

– Được hưởng hoa hồng nếu tham gia vận động vào KCN.

– Việc quản lý Nhà nước trong KCN thực hiện theo cơ chế một cửa thông qua cơ quan đầu mối là Ban quản lý các KCN Thái Nguyên. Quá trình thẩm định dự án, cấp Giấy phép đầu tư, quản lý doanh nghiệp, lao động và xuất nhập khẩu theo uỷ quyền từ các Bộ, ngành Trung ương. Thủ tục kiểm tra, thanh tra trong KCN được đơn giản hoá nhằm tránh gây phiền hà, ách tắc hoạt động của doanh nghiệp trong KCN.