https://giabanchudautu.vn/du-an/can-...uan-7_896.html
Biên bản bàn giao tài sản là một trong những giấy tờ quan trọng, thường được sử dụng trong đời sống. Nếu không thiết lập bằng các văn bản rõ ràng thể hiện rõ nội dung và mục đích của việc chuyển giao tài sản, sẽ dẫn đến việc tranh chấp và giải quyết các tranh chấp phát sinh về sau.
Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, việc bàn giao tài sản phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên (bên bàn giao tài sản và bên nhận bàn giao tài sản), chỉ khi xác lập thành văn bản đối với các tài sản được bàn giao thì khi tranh chấp xảy ra mới được tòa án bảo vệ quyền lợi.
http://cosmocity-saigon.com/
Biên bản bàn giao tài sản, có ý nghĩa gì về mặt pháp lý?
Do vậy, việc xác lập các giấy tờ, biên bản bàn giao tài sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt pháp lý.

Dưới đây là hai mẫu biên bản bàn giao tài sản chuyên sử dụng trong bất động sản:

>> Mẫu biên bản bàn giao căn hộ

>> Mẫu biên bản bàn giao tài sản (nhà, đất)

Sau khi biên bản bàn giao được ký giữa hai bên, người nhận sẽ nhận và chịu trách nhiệm bảo vệ, sử dụng tài sản theo biên bản đã ký kết.

Lưu ý khi viết biên bản bàn giao:

- Viết thông tin giữa các bên đầy đủ và rõ ràng.

- Ghi đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu thông tin của tài sản như số lượng, tình trạng, giá trị hiện tại của tài sản đó.

- Viết rõ trách nhiệm giữa hai bên.

- Chữ ký của cả hai bên (nếu cần thiết có thể có cả chữ ký của người làm chứng).
http://chudautuphucdat.com.vn/du-an/...ity-2_753.html