http://chudautuphucdat.com.vn/du-an/...ity-2_753.html
Thang máy được xem như phương tiện vận chuyển thiết yếu và liên quan đến sự an toàn, thuận tiện của cư dân tại nhà chung cư. Bởi vậy, chủ đầu tư cần lắp đặt, vận hành thang máy theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cư dân.
10 yêu cầu về thang máy tại nhà chung cư áp dụng từ ngày 01/7/2020
Từ ngày 01/7/2020, thang máy tại nhà chung cư phải đáp ứng đủ 10 yêu cầu nêu sau:

Một là, nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp từ 5 tầng trở lên phải có tối thiểu 1 thang máy, từ 10 tầng trở lên phải có tối thiểu 2 thang máy và đảm bảo lưu lượng người sử dụng theo tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng.

Lưu ý: Trong nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp có thang máy, tối thiểu phải có 1 thang máy chuyên dụng có kích thước thông thủy của cabin đảm bảo vận chuyển bằng ca cấp cứu.

Hai là, cần bố trí tối thiểu 1 thang máy cho 200 người cư trú trong tòa nhà không kể số người ở tầng 1 (tầng trệt). Trường hợp tính toán theo số căn hộ thì cần bố trí tối thiểu 1 thang máy cho 70 căn hộ. Tải trọng nâng của một thang máy phải không nhỏ hơn 400 kg. Trong trường hợp nhà có một thang máy, tải trọng nâng tối thiểu của thang máy không nhỏ 600 kg.

Ba là, đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp có chiều cao phòng cháy chữa cháy lớn hơn 50 m, mỗi khoang cháy của nhà phải có tối thiểu một thang máy đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo TCVN 6396-72:2010 và TCVN 6396-73:2010 .

Bốn là, chiều rộng sảnh thang máy chở người phải bố trí phù hợp theo tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng.

Năm là, thang máy phải có thiết bị bảo vệ chống kẹt cửa, bộ cứu hộ tự động và hệ thống điện thoại nội bộ từ cabin ra ngoài. Thang máy chỉ được hoạt động khi tất cả các cửa thang đều đóng.
https://giabanchudautu.vn/du-an/can-...uan-7_896.html

Sáu là, tải trọng nâng, tốc độ của thang máy phải đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng.

Bảy là, thang máy phải đảm bảo an toàn theo QCVN 02:2011/BLĐTBXH và được kiểm định an toàn trước khi đưa vào sử dụng trong trường hợp sau:

- Sau khi lắp đặt.

- Sau khi tiến hành sửa chữa lớn.

- Sau khi xảy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong.

- Hết hạn kiểm định hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động.

Tám là, gian đặt máy và thiết bị thang máy phải có lối lên xuống, vào ra thuận tiện, an toàn và không được bố trí trực tiếp trên căn hộ. Giếng thang phải đảm bảo yêu cầu cách âm theo QCXDVN 05:2008/BXD và chống ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT.

Chín là, không được bố trí bể nước trực tiếp trên giếng thang máy và không cho các đường ống cấp nước, cấp nhiệt, cấp gas đi qua giếng thang máy.

Mười là, thang máy phải đảm bảo người cao tuổi, người khuyết tật tiếp cận sử dụng theo QCVN 10:2014/BXD.

Nội dung nêu trên được đề cập tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư mã số QCVN 04:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Như vậy, với Quy chuẩn mới này, về cơ bản yêu cầu thang máy tại nhà chung cư được đảm bảo tốt hơn trước, thuận lợi hơn cho cư dân tại nhà chung cư. Như là, nhà chung cư từ 5 tầng trở lên bắt buộc phải có ít nhất 1 thang máy (trước đây là 6 tầng trở lên mới bắt buộc có thang máy); thang máy đảm bảo cho người cao tuổi, người khuyết tật sử dụng được…
http://cosmocity-saigon.com/