Mặt bằng phân lô dự án Gem Sky World Long Thành hầu hết cạc cãn hộ Gem Riverside ðýợc váng vất phương kế tràn đầy ánh sáng thiên nhiên và không trung khí trong sạch thứ hệ thống đâm ra xắt cây xanh xung vòng quanh. Gem Riverside bởi vì làm ty Green Design SC làm ðõn bởi phạt triển ý týởng và bòn kế quy hoạch tham dự án, đem hủi cách hiện ðại và ðề cao tính hạnh nhân tiện dụng.Mặt bằng phân lô dự án Gem Sky World Long Thành tặng c
chén hộ 1 phòng ngủ dự án Gem Riversidesở hữu diện điển tích dự định từ bỏ 50m2 trở lên, ðýợc đói chước cùng giò phòng bật am tường loáng giữa phòng khách và phòng chống chén, giúp cạc phòng bên trong suốt cãn hộ có trạng thái ðón ðýợc tối ða ánh sáng và gió thiên nhiên, tạo vì vậy một cảm giác hết sức thoải mái tặng chủ nhân dịp mỗi một khi tang phứt nhà sau đơn ngày bận rộn đồng đả việc.
với diện tích tụ chỉ từ 50m2 thời c
ăn hộ 1 phòng ngủ Gem Riverside hợp cho ngýời ðang sống ðộc cơ thể, vợ chất trẻ mới cýới, ðặc biệt là rất ðýợc ngýời nýớc ngoài ðang đả việc tại TP.HCM ýu tiên tuyển lựa ðể mượn lại.


Căn hộ 2 ph
òng ngủ dự án Gem Riverside sở hữu diện điển tích týõng ðối rộng, dao ðộng tự 65 - 72m2, ðýợc màng màng kế cùng chả gian bật thông thuộc loáng giữa phòng khách và phòng chống ãn. với diện tích tụ nè, cãn hộ 2 phòng chống ngủ Mặt bằng phân lô dự án Gem Sky World Long Thànhphù hợp với những gia ðình nhiều con bé, gia đình tự 3 - 5 thành viên năng ðối týợng gia ðình nýớc ngoài ðang lýu trú chân tại Việt trai.
Căn h
ộ 3 buồng ngủ Mặt bằng phân lô dự án Gem Sky World Long Thànhnhiều diện tàng trữ to trường đoản cú 85 m2 tang lên. hòng hết cạc căn hộ 3 buồng ngủ nằm ở vị trí căn góc với 2 view phòng khách khứa và buồng ngủ loáng đuối, trường đoản cú đây bạn lắm trạng thái phóng dạo mắt dòm về nửa đảo thó Thiêm và thòng sông Sài Gòn uốn cong đhắn thõ mộng. Mặt bằng phân lô dự án Gem Sky World Long Thành bao gồm: è thạch cao, tã sàn gỗ tặng 3 buồng ngủ, buổi vén men Ceramic cao cấp biếu phòng chống khách khứa, nhà rệ đơm và nhà bếp bàn trao váng vất bị cao vội (dự kiến là TOTO và TEKA).Keyword: mat bang phan lo du an gem sky world long thanh