Dự án nhà ở
Theo văn bản mới đây của UBND TP.HCM, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải công khai quyết định pháp lý về đầu tư và sử dụng đất của những dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở.
http://thuyngaland.com/wp-content/up...4%91s-202.jpeg
Các sở trên cũng được yêu cầu công khai văn bản, quyết định xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng của chủ đầu tư dự án nhà ở (nếu có) tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử.


Cùng với đó, những sở này cần công khai dự án đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở; dự án kinh doanh nhà ở và dự án đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.

UBND các quận, huyện và Sở Quy hoạch Kiến trúc công khai các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, thông tin cho người dân những dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng.

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin khi người dân có yêu cầu. Chính quyền các cấp thông tin đến người dân về các dự án để tránh việc mua nhà đất sai quy định, đồng thời tăng cường việc kiểm tra, xử lý kịp thời những sai phạm về mua bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

>>>Xem thêm: Dự án nhà ở