Hiệu trưởng trường cao đẳng y dược Phạm Ngọc thach đã tổ chức được tuần sinh hoạt công dân và học sinh sinh viên thuộc vài ở trong những đầu năm học mới nhằm cố gằng đưa ra những kế hoạch ở trong công tác của nhà trường .

Tin tức y dược: http://caodangytethphcm.edu.vn/cao-dang-dieu-duong/

Hiệu trưởng trường cao đẳng đa khoa Phạm Ngọc Thạch đã đưa ra những tuần tổ chức ở trong những sinh hoạt công dân học sinh sinh viên ở trong đầu năm học và tổ chức giành cho chính những sinh viên mới nhập học vào trường những tuần sinh hoạt của nhà trường tổ chức. Đây sẽ là một trong những khóa học sẽ được bắt buộc và đang có được sự ý nghĩa một cách quan trọng mang lại được giành cho các tân sinh viên có thể chuẩn bị giành cho một năm học mới sắp được bắt đầu.
Tuần sinh hoạt của những Công dân- Học sinh Sinh viên được thực hiện đầu khóa được cho là một khóa học bổ ích và qua đó thì ban giám hiệu nhà trường sẽ gửi lời chúc mừng đến với các tân sinh viên và qua đó thì cũng sẽ giúp cho các bạn sinh viên thể đạt được ở trong đó chính là những thành tích hết sức thuyế phục ở trong cả phẩm chất đạo đức cũng như là học tập. Nhà trường đã tổ chức đưa ra những cuộc giao ban theo như đúng tổng cục dậy nghề hiện cũng đã thực hiện đúng như chỉ đạo mà đang bộ đãban hành xuống cơ sở theo đúng như những gì mà tổng cục dạy nghề đã đưa ra và xét duyệt đối với nhà trường.
Nhà trường sẽ đưa ra những chuyên đề giành cho các bạn học sinh sinh viên của trường cao đẳng y dược PHạm Ngọc Thạch mà qua đó thì chủ đề sẽ bao gồm như đó là: lịch sử, những truyền thống của nhà trương, đẩy mạnh và làm theo tư tưởng bác hồ khi mà các tiêu chí sẽ bao gồm như đó là phòng chống các tội phạm. Nhà trường không chỉ tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có được cơ hội tìm hiểu các thông tin hay những sự hiểu biết của mình ở trong các nhành mà qua đó thì cũng giúp các bạn hiểu thêm được mọi thứ xoay quanh đến y dược cũng như đời sống của các bạn sinh viên đang theo học tại trường. Những tư tưởng những chính sách những chuyên đề những phương pháp truyền đạt đã được các ban giám hiệu đưa ra và giải đáp các học viên của trường cao đẳng y dược phạm ngọc thạch nhằm để có thể đưa ra và đánh giá được ở trong đó chính là những kết quả ngay sau đợt này được đưa ra.
Qua các buổi học các bạn sinh viên đã được trang bị đầy đủ và qua đó thì cũng đã kịp thời một số thông tin cơ bản về nhà trường về ở trong cả những tình hình kinh tế cùng với đó chính là thuộc vào những chính trị trong nước và quốc tế và qua đó thì việc đó chính là từ đó hiểu rõ và vận dụng các qui chế cũng như là ở trong những qui định về đào tạo cùng với cả việc rèn luyện để có thể đưa ra được những sự nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện của bản thân đạt được thành tích cao nhất khi ngồi trên ghế Nhà trường.

Xem thêm: http://caodangytethphcm.edu.vn/cao-dang-xet-nghiem/